De Aris en Alfabet Gebruikersgroep Nederland (AGNL) bestaat inmiddels 13 jaar. In deze dertien jaar hebben we vele thema- en focussessies gehouden waarbij informatie door de deelnemers onderling is gedeeld en waarbij Software AG en de partners van de AGNL diverse malen nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor het voetlicht hebben gebracht. Daarnaast zijn bij diverse sessies ook de verantwoordelijke Product managers van Software AG uitgenodigd waardoor het mogelijk was direct met hen te communiceren over de wensen op ARIS gebied van uw organisatie.

Een gebruikersgroep kan echter alleen bestaan door een actieve participatie van de deelnemende organisaties.  Door elkaar te ontmoeten tijdens de sessies is er ook een grote mate van informatie uitwisseling  buiten de leverancier om ontstaan.

De AGNL is en blijft een onafhankelijke organisatie waarop de leverancier geen invloed heeft. Om deze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen is bij de oprichting besloten dat de AGNL financieel op eigen benen dient te staan en niet afhankelijk wilt zijn van een financiële bijdrage van Software AG.

Vandaar dat aan alle deelnemers een jaarlijkse contributie werd gevraagd. Inmiddels bedraagt deze  van 290,00 euro. Helaas zijn de laatste jaren ondanks de Corona pandemie, waarbij wij de sessie in digitale vorm hebben uitgevoerd, de kosten bij de AGNL flink gestegen.

Wij ontkomen er niet aan om de hoogte van de contributie voor 2023 aan te passen.

Dit houdt in dat de nieuwe contributie bedragen voor 2023 zijn:

  • Voor deelnemende organisaties 390,– euro.
  • Voor individuele personen   75,– euro
  • Voor partners 500,– euro

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

 

Marcel van Hees